email

e-mail: info@energeticky-certifikat.sk

spätná väzba už do 30 min.

telefon

Tel.: 0948 517 713

m_d_sk

Právne zastúpenie 


Súdnych sporov spojených s riešením zanedbanej výstavby nehnuteľností stále pribúda. Domáhať sa spravodlivosti musíme často takýmto radikálnym spôsobom, čiže návšteva právnických kancelárií nie je ničím výnimočným. Zámer je jasný, stavbári majú prijať svoj diel zodpovednosti za zle vykonanú prácu a podujať sa k náprave stavu.   

Dopustiť sa chýb môže každý, no prijať za ne zodpovednosť a pokúsiť sa  o nápravu, k tomu sa niektorí odhodlávajú veľmi neradi. Pri výstavbe domov však ide o veľké peniaze a v hre je niekedy aj samotná bezpečnosť a zdravie obyvateľov, takže v tomto prípade je tlak na stavbárov úplne pochopiteľný. A ak sa nechcú podujať k náprave z vlastnej vôle, potom vezmú situáciu do rúk naši znalci a externý právnici. 

Nemusíte hľadať neznámych právnikov, pri ktorých neviete, čo očakávať. Súčasťou našich služieb je aj právne zastúpenie schopné pomôcť pri rôznych súdnych sporoch. 


Služby našich externých právnikov sú tu pre : 


– klientov, ktorí za svoje peniaze nedostali dielo v očakávanom stave
– klientov, ktorí boli poškodení v podobe ujmy na kvalite danej stavby 
– klientov, od ktorých zhotoviteľ požadoval vyššiu ako dohodnutú sumu
– klientov, ktorí sa dostali do sporu so zhotoviteľom a nevedia ho riešiť 

Výhody služieb právnikov spolupracujúcich s nami :


– ponúkajú maximálne nezávislý a odborný prístup  
– vychádzajú z nami vypracovaného nezávislého znaleckého posudku
– berú do úvahy posúdenie kvality vykonaných prác
– preverujú zistenia technickej inšpekcie nehnuteľnosti

Neváhajte a v prípade potreby nás kedykoľvek kontaktujte. Radi vám poskytneme asistenciu právnych služieb, s ktorými máte možnosť dopátrať sa spravodlivosti a oprávnene vyhrať každý súdny spor. Náš tím externých právnikov pôsobiacich v mnohých regiónoch je tu pre vás a čaká na možnosť pracovať na zlepšení kvalitatívnej úrovne slovenských stavieb.

Zo skúseností sa dodávatelia na základe predloženého nami vypracovaného znaleckého posudku hodnoty a kvality prác často rozhodnú spor konečne reálne riešiť mimosúdnym vyrovnaním, nakoľko takýto posudok má pred súdom dôkazový charakter.